Uncategorized

İmame

İmame, tespihin iki ucunu birleştiren ve tespihin en uzun olan parçasına verilen addır. İmameler tespihin en önemli parçalarındandır ve tespihin iki ucunu birleştirirler. Tespihin zarif ve şık görünümünü tamamlarlar. İmameler bir tespih ustasının ustalığını gösteren tespihteki en önemli parçadır.

İki yandan gelen ipler imameye ya ortadaki tek delikten ya da alt yanlarda açılmış iki ayrı delikten sokulur ve yukarı uçta tek bir delikten çıkarılır. İmameden çıkan ipler düğümlenerek düğüm tanesi (takoz, kilit, fren) denilen küçük parçanın içine sıkıştırılır. Düğüm, imamenin hemen üzerinde bulunur ve yukarı kaymasını engeller.

İmameler, genellikle tespih tanelerinden 4 ila 7 kat daha büyük olur. Önemli olan imamelerin tespih taneleri ile uyumudur. Sanatkârın yeteneğine göre binlerce çeşit imame tasarlanabilir. İskender İmame, ……………… en bilinen imame çeşitlerindendir. Tespih ustaları bazen, yeteneklerini kendi göstermek için, imamelerin üzerine, bizzat imamenin kendi parçasından yaptıkları 4-5 tane halka da koyarlar.

Paylaş :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir